disiCLEAN AntiCalc Odstraňovač vodního kamene 0,5l

Čistící a dezinfekční prostředek určený pro úklid a dezinfekci umyvadel, baterií, kachliček, van, WC mís, bidetů, nerezu, keramiky a kameniny.

159 /ks 131,40  bez DPH

Skladem 8 ks

Popis

Čistič se používá na

  • vodovodní baterie
  • sanitární keramiku (WC, umyvadlo, bidet, sprchová vanička)
  • vany plechové i akrylátové
  • nerez
  • keramické obklady a dlažbu

Na čištěném povrchu zanechává lesk a svěží vůni. Napomáhá zamezit opětovnému usazování nečistot.

Odstraňuje nečistoty, skvrny a povlaky od vodního kamene i ostatní běžné nečistoty a minerální usazeniny. Prostředek je určen k přímé aplikaci bez ředění. Prostředek zanechává příjemnou a dlouhotrvající vůni a vyniká širokým spektrem účinku - baktericidním, Virucidním, fungicidním a protikvasinkovým.

Vlastnosti

Je nehořlavý, neobsahuje chlór, alkohol, aldehyd, fenol, líh, formaldehyd.

Použití

Pomocí rozprašovače aplikujte na znečištěná místa, nechte chvíli působit a setřete nebo opláchněte. Při velmi silném znečištění nechte působit déle, nebo postup opakujte.

Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

Varování

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody
P501 Odstraňte obsah a obal v souladu s předpisy
EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky; parfémy; desinfekční prostředky; 2,4-dimethyl-3-cyclohexene carboxaldehyde; tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes.
Účinná látka:  Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid 0,175 g/100 g

Parametry

Vlastnosti
objem (l) 0,5
váha MJ (kg) 0,5
záruka (roky) 2

Uživatelská hodnocení

Přidat vlastní recenzi

  • 1 hvězdička: 0 %
  • 2 hvězdičky: 0 %
  • 3 hvězdičky: 0 %
  • 4 hvězdičky: 0 %
  • 5 hvězdiček: 0 %