Ochrana osobních údajů

platnost od 01.04.2019, verze 1.1

1. Úvodní ustanovení

Základní informace o zpracování osobních údajů

Společnost SENESI, SE se sídlem Budějovická 1228, Vodňany II, 389 01 Vodňany IČO: 24850985 zaps. v OR vedeném KS v Českých Budějovicích v oddíle H, vložka 131, tel.: +420 387 901 118, email: info@senesi.cz je správce osobních údajů (dále jen „správce“).

Účelem tohoto dokumentu je informovat Vás, jako subjekty údajů o zpracování Vašich osobních údajů prováděném ze strany společnosti SENESI, SE a o Vašich právech souvisejících s tímto zpracováním.

Tento dokument může být aktualizován a doplňován. Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete na adrese: https://www.senesi.cz/cs/ochrana-osobnich-udaju


2. Jaké osobní údaje zpracováváme

Využíváme data, která nám předáváte prostřednictvím objednávek v internetovém obchodu, prostřednictvím kontaktních formulářů, při zpracování grafického návrhu naším designérem, v reklamačním řízení a z případných dalších zdrojů obdobného charakteru.

Zpracováváme:

Identifikační údaje

údaje sloužící k identifikaci Vaší osoby, zejména jméno, příjmení, uživatelské jméno a heslo, IČO a DIČ, pokud jste podnikatel.;

Kontaktní údaje včetně elektronických

údaje sloužící pro kontaktování a komunikaci s Vámi, zejména emailová adresa, telefonní číslo, identifikátor v komunikačních platformách (např. Facebook, Messenger, Skype, WhatsApp..),
adresa, příp. adresa fakturační.;

Údaje o Vašich objednávkách

údaje obsahující informace o zboží či službách, které jste si objednali, způsobu doručení a platby a údaje o případných reklamacích těchto produktů či služeb;

Platební údaje

údaje sloužící pouze k ověření příchozích plateb (souhlasící částka a variabilní číslo), nezpracováváme údaje o Vaší platební kartě, přístupu do elektronického bankovnictví, ani dalším platebním prostředkům;

Údaje o chování na webu či při čtení newsletterů

údaje o návštěvách našeho webu, prohlížených nabídkách, sériích a produktech, odkazy na které klikáte, způsob pohybu po našem webu, informace o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení. V případě zasílaných newsletterů se jedná také o časy otevření dané zprávy a údaje o zařízení, na kterém zprávy čtete, jeho IP adresa a technické parametry.;

Hodnocení a další nastavení

údaje, které nám poskytujete v případě využití hodnocení zakoupených produktů, recenzí na naše služby, nastavení newsletterů, nákupní seznamy, vyplněné formuláře s objednávkou katalogů a další obdobné dotazníky;

Údaje audiovizuální

údaje zachycené formou audiovizuálních záznamů, zejména fotografie a video záznamy, které získáváme prostřednictvím bezpečnostních kamer v rámci našich poboček;

Profesní profilové údaje

údaje o Vámi dosaženém vzdělání a profesní kvalifikaci, zejména se jedná o údaje uvedené ve Vašich životopisech;

Další údaje

je možné, že o Vás zpracováváme i další obdobné osobní údaje zde výslovně neuvedené. V každém případě se však bude jednat o osobní údaje srovnatelné s výše uvedeným výčtem a nezbytné pro plnění účelů uvedených v tomto dokumentu.

3. Účel zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

Nákup zboží a služeb, zákaznická péče

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména k tomu, abychom řádně realizovali Vaši objednávku. Pokud nastanou jakékoliv problémy, díky Vašim osobním údajům víme, na koho se můžeme obrátit. Ve vybraných případech tyto údaje předáváme u třetím osobám (typicky přepravní společnosti apod.).

Zlepšování našich služeb

Díky Vaší zpětné vazbě v podobě hodnocení či recenzím, dle historie objednávek a chování na webu dokážeme připravovat relevantnější nabídky zboží či služeb.

Marketingová činnost

Retargeting

Využíváme techniky retargetingu – připomenutí prohlédnutých a souvisejících produktů, připomenutí dokončení nákupu, SENESI jako celku apod. K tomuto účelu je obvykle využito reklamních sdělení prostřednictvím bannerů v sítích Google Ads, Seznam Sklik a Facebook.

Newslettery

Newslettery - emailová obchodní sdělení Vám zasíláme na základě Vašeho souhlasu. Z jejich odběru je možné se kdykoliv odhlásit prostřednictvím odkazu ve spodní části emailu či prostřednictvím emailu eshop@senesi.cz, eventuálně na telefonickém kontaktu 734 862 406.

Marketingové soutěže

V pravidlech realizovaných soutěží může být uveden souhlas soutěžícího s pořízení fotografie či videozáznamu (obvykle týkající se výherců soutěže). Toto zpodobnění slouží zejména ke zvýšení transparentnosti a atraktivity našich marketingových soutěží. Pořízená fotografie či záznam nebude použit mimo spojení s touto soutěží a nebude s ním nakládáno tak, aby soutěžící či výherce pocítil jakoukoliv osobní újmu (nevhodný kontext..).


Oprávněný zájem

Vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat z důvodu tzv. oprávněného zájmu. Tedy že je potřebujeme k uplatnění našich práv a právních nároků (např. v případě, že vůči nám budete mít neuhrazenou pohledávku). Dále můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, kdy je potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné správy (Policie ČR, ČOI ad.) a z dalších srovnatelných důvodů.

4. Způsob zpracování

Výše uvedené osobní údaje zpracovává společnost SENESI, SE jako správce. Vaše údaje mohou být předány také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, zejména subjektům spolupracujícím na realizaci Vaší objednávky a podpoře našich služeb:

  • partnerům provozujícím platební bránu: GOPAY s.r.o. (IČO: 26046768), Komerční banka, a.s. (IČO: 45317054)

  • přepravním partnerům: PPL s.r.o. (IČO: 25194798), Geis CZ s.r.o. (IČO: 44567359)

  • subjektům zajišťujícím splátkový prodej: COFIDIS s.r.o. (IČO: 27179907)

  • autorizovanému servisu či dalšímu dodavateli zboží ve spojení s reklamací produktu dané značky

  • poskytovatelé IT, cloudových služeb a další dodavatelé technologií, podpory a marketingových nástrojů

  • Google Ireland Ltd. (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí spol. Google: https://policies.google.com/technologies/ads

  • Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany soukromí společnosti Facebook: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy

  • dodavatelé auditorských, účetních a právních služeb

  • dodavatelé kamerových, přístupových a docházkových systémů umístěných v prostorách 

5. Délka a forma uchovávání


Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná s ohledem na účely zpracování Vašich osobních údajů.

V případě zpracování Vašich osobních údajů na základě zákonných povinností, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu určenou právními předpisy, a to zejména daňovými a účetními předpisy.

V případě plnění smlouvy zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu mezi Vámi a Společností a dále následujících 10 let po ukončení tohoto smluvního vztahu, a to zejména s ohledem na případné budoucí nároky vůči Vám či z Vaší strany vůči Společnosti.

V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 7 let, nebo do odvolání takového souhlasu.

Dbáme na zabezpečení Vašich osobních údajů. Veškerá komunikace mezi Vaším zařízením a našimi webovými servery je šifrovaná (SSL certifikát). Zadané přihlašovací údaje jsou kódovány (hesla nejsou v čitelném formátu) a všechna Vaše data jsou uložena pouze na serverech v zabezpečených datových centrech. Samozřejmostí je předání platebních údajů pod šifrovaným spojením s výhradně ověřenými partnery. Zavedli jsme rovněž přiměřená opatření organizačního i technického charakteru, která jsou pravidelně aktualizována.